เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณสุรพันธ์ เฮ็งนิรันดร์ (ผู้จัดการทั่วไป) ได้บริจาค Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง (FSW) ของทางกรมประมง โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สมเกียรติ กาญจนาคาร  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต