จบไปแล้วครับสำหรับการอบรมการใช้งานโปรแกรม FSW ระยะที่ 2 ซึ่งจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 8 มีนาคม 2556  ณ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ กรมประมง การอบรมดังกล่าวได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทางกรมประมง โดยทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรการอบรม สำหรับผู้บริหารระบบ และ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง บรรยากาศการอบรมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกับเลยดีกว่าครับ