เมื่อวันที่ 4-5 และ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรม การใช้งานระบบตามโครงการจัดทำโปรแกรมปรับปรุงระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ระยะที่ 2 สำหรับผู้บริหารระบบ  ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างชื่นมื่น สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป จะอัพเดตให้ทราบอีกนะครับ