กรมประมงรับลงทะเบียนใช้งานระบบ FSW อย่างเป็นทางการ

วันที่: 16 มกราคม 2554
เวลา: 9.00 น. - 17.00 น. 
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ


ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 ทางกรมประมง ได้เปิดตัวระบบ FSW อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์แล้ว