บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

3/4 -5 ถนนมิตรภาพ อ. แก่งคอยจ.สระบุรี 18110 
โทรศัพท์ 66-3624-4566, 66-3624-6454-5  โทรสาร 66-3624-6454 

**********************************************************

Alpha Office Automation Co., Ltd.

3/4 -5 Mittraparp Rd., Kangkoi, Saraburi 18110 THAILAND
Tel. 66-3624-4566, 66-3624-6454-5  Fax 66-3624-6454