บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

3/213-4,216 อาคาร 1 ชั้น 14 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1
ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2588-5487-9 โทรสาร 0-2588-5487-9 ต่อ 200

 ***********************************************

Alpha Office Automation Co., Ltd.

14th Fl, Building 1, BanPrachaniwet 1,
3/214 TedsabarnNimitNeua Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 THAILAND
Tel. 66-2588-5487-9 Fax 66-2588-5489