อบรมเรื่องการใช้งานระบบ FSW (Fisheries Of Department) ส่วนของผู้ประกอบการ ที่ กรมประมง 

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2554
เวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ

 


 

 


อบรมเรื่องการใช้งานระบบ CIUU (Combating IUU Fishing) ส่วนของผู้ประกอบการที่ จ. สงขลา

วันที่: 7-8 กรกฎาคม 2554
เวลา: 9.00 น.- 17.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ. สงขลา

 

 
อบรมเรื่องการใช้งานระบบ FSW (Fisheries Of Department) ส่วนของผู้ดูแลระบบ ที่ กรมประมง

วันที่: 14 กรกฎาคม 2553
เวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ

 


อบรมเรื่องการใช้งานระบบ FSW ส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่ กรมประมง

วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553
เวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพ
อื่นๆ

วันที่: -
เวลา: -
สถานที่: -